Økonomi

Denne side giver overblik over lejlighedens brutto-/nettoudgifter. Ydelse for finansieret handel er taget fra låneberegningen (se menupunkt under information):

Bemærk venligst, at oplysningerne på denne side er oplyst med satserne pr. 8/9-2014, og oplyses uden ansvar.

Den finansieret ydelse første år er beregnet på realkreditlånet Flexlån K F1 med afdrag, og banklån med afdrag, ifølge den specificeret beregning på menupunktet “information-låneberegning”

Bruttoudgift 1. år
Kontanthandel Finansieret handel
Ydelse første år 0 kr. 27.804 kr.
Fællesudgifter 6.084 kr. 6.084 kr.
Grundskyld 623 kr. 623 kr.
Kabel tv 2.028 kr. 2.028 kr.
Skadedyrsbekæmpelse 9 kr. 9 kr.
I alt 8.744 kr. 36.548 kr.
Bruttoudgift md. 729 kr./md 3.046 kr.
Nettoudgift 1. år
Kontanthandel Finansieret handel
Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto) 0 kr. -10.440 kr.
Skattebesparelse 33% 0 kr. -3.445 kr.
Ejendomsværdiskat 2.700 kr. 2,700 kr.
Skat resultat 2.700 kr. -745 kr.
Bruttoudgift jf. ovenfor 8.744 kr. 36.548 kr.
I alt 11.444 kr. 35.803 kr.
Nettoudgift md. 954 kr./md 2.984 kr./md


Nedenfor ses udgifterne (de samme) opdelt i fast og variable udgifter.

Faste udgifter* Variable/-
vejledende udgifter*
Fællesudgifter 6.084 kr./år Vand 250 kr./md
Grundskyld 623 kr./år Varme 250 kr./md
Ejendomsværdiskat 2.700 kr./år El 375 kr./md
Kabel TV 2.028 kr./år
Skadedyrsbekæmpelse 9 kr./år
I alt 11.444 kr./år I alt 875 kr./md
*pr. 8/9-2014


Noter til ovenstående tal:

  • Faste udgifter er mine udgifter pr. 8/9-2014 (opdateres ved ændring).
  • Variable/vejledende udgifter er mine udgifter som de ser ud 8/9-2014 (opdateres ved ændring).
  • Mit strømforbrug er højt i forbindelse med rregn.
  • Strømforbrug producerer varme, så varmeudgifter er lav.

Lejligheden er forsikret imod brand igennem ejerforeningen. Der ud over har jeg ingen forsikringer af lejligheden.

Renovation er dækket gennem fællesudgiften.

Der er ingen udgifter til grundejerforening.

Jeg byder…

Uforpligtende og skal selvfølgelig se lejligheden først!

* Skal udfyldes

Download dokumenter

For yderligere oplysninger:

* Skal udfyldes